Bu yazı dizimizde gelecekte gerçekleşmesi muhtemel yenilikleri, hayatımıza girecek olan teknolojileri ve genel olarak gelecek yaşantımızın nasıl olacağını inceleyeceğiz.

Gelecek insanoğlu için her zaman bir muamma, bir tartışma konusu olmuştur. Her zaman merak edilen iştiyakla beklenen bir olgudur gelecek. Yarın ne gibi şeylerle karşılaşacağım? Seneye hangi yenilikler karşımıza çıkacak? Işınlanma ne zaman bulunacak? Hiç hastalanmadan uzun yıllar yaşayacağım zamanlar ne zaman gelecek? Bu tarz sorular her zaman aklımızı karıştırır. Bir cevap ararız. Ve cevap bulduğumuzda ise seviniriz. Şevkleniriz. “2018’te herkesin bir jetpack’i olacakmış”. “2030 itibariyle insanların kanser olma ihtimali olmayacakmış”. Bu tarz söylentiler bazen insana çok uzak bir efsane gibi gelse de bazen de umutla bekledi?imiz bir haber olarak hayatımıza giriyor.

Gelecekte ‘ne’ olacağını bilmek, ne zaman olacağını bilmekten daha kolaydır. Bu yazı dizisinde yazanlar şu anki numunelerine bakarak muhtemelen gerçekleşecekler. Ama verdiği zamanlar tutmayabilir.

Lafı fazla uzatmadan yakın gelecekten başlayarak hayatımıza ne gibi yenilikler katılacak. Ne gibi sistemler gün gelecek bizim için tarihi esere dönüşecek biraz bahsedelim.

Yakın Gelecek

2016

 • Uzay otelleri faaliyete başlayacak. Rusya menşeli uzay şirketi Energiya ile Amerikan Orbital Technologies şirketlerinin ortak projesi olan Dünya’nın ilk uzay oteli fırlatılacak. Ve böylece yeni bir turizm sektörünün kapıları açılmış olacak. Yedi kişi kapasiteli olacak otel aynı zamanda Uluslar Arası Uzay İstasyonu’nda yaşanacak acil durumlar için sığınak olarak kullanılabilecek.
 • Üç boyutlu yazıcılar artık evlerimize girebilecek kadar ucuzlayacak. İnsanlar kendi tasarımlarını yapıp ufak tefek şeyleri basabilecekler. Dolayısıyla bir dijital tasarım furyası gelip geçecek. Herkes Google’da ‘AutoCAD öğren’, ‘Solid full indir’ gibi aramalar yapacak. Bir cihazın ufak bir parçası kaybolduğunda kendiniz belki daha iyisini tasarlayıp üretebileceksiniz.
 • Polimer banknotlar hayata geçecek. Makinede yıkanabilir plastik tabanlı banknotlar sayesinde cepte kalan paralar zayi olmayacak. Yeni banknotlar, polipropilen içeren ince, şeffaf ve esnek bir tabakadan üretilecek.
 • USB-C yaygınlaşacak. Hemen hemen her yeni çıkan telefonda karşılaşacağız. Çift taraflı takma özelliğiyle “Aaa ters takıyosun, ööle deil” olayı hayatımızdan kalkacak. Hatta yavaş yavaş normal USB’nin yerini almaya başlayacak. Yeni nesil tabletlerde ve yanında ‘book’ eki olan her cihazda göreceğiz. Bununla birlikte USB-C girişli flaş bellekler üretilecek. Kickstarter gibi fon toplama sitelerinde birçok USB-C’li projeler üreyecek.
 • Hayvanlara mikroçip implantlar takılacak. Bu sayede hiçbir hayvanın kaybolması mümkün olmayacak. “Köpeğim kayboldu”, “Sarıkız bugün çayırdan dönmedi”, “Bu denek maymun nereye kaçtı” gibi konuşmalar? artık duymayacağız. Bünyesinde bulunduracağı GPS sensörü ile hayvanınızın konumunu öğrenebileceksiniz. İlk etapta sadece konum belirleme için kullanılacak mikroçipler ilerde sağlık takibi ya da 24 saat anlık izleme gibi işlere de yarayacak. Anestezi gerektirmeden ine aracılığıyla kürek kemiğine enjekte edilecek implantlar biyolojik dokuyla uyumlu camlar ile kaplı olacak ve sağlık açısından hayvanlara bir zararı olmayacak.
 • Nesnelerin interneti biraz daha yaygınlaşacak ve artık insan hayat? içerisinde önemli bir kullanım alanı kaplayacak. insanlar artık ister istemez eve gelmeden önce cep telefonundan kaloriferlerini yakacak. Ya da evde yokken birisi gelirse uzaktan evin kapısını açabilecek. Bu teknolojiler hayatımıza 3-4 sene önce girse de akıllı telefon ve tabletlere olan rağbetten dolayı pek gelişemediler. Daha hala kumandanın başında siz olmanıza rağmen 2016 itibariyle biraz daha hayatımızda yer tutacaklarını düşünüyorum.
 • Üç ebeveyne sahip bebekler dünyaya gelecek. Yeni bir tüp bebek teknolojisi olan IVF sayesinde iki bayanın yumurtalıkları ile bir erkeğin spermleri kullanılacak. Bu yeni yöntem ile ölümcül mitokondriyal hastalıkların önüne geçilecek.
 • Güneş yanığından koruyan haplar üretilecek. Mercanlarda yaşayan alglerde üretilen bir bileşik sayesinde insan derisini UV güneş ışınlarına karşı koruyabilen haplar piyasadaki yerlerini alacak. Bu haplar ilerde güneş ışınlarından korunan bitkiler için ilham kaynağı olacak.
 • O kadar çok fantastik film çıkacak ki insanlar artık garip olayları garip karşılamayacağı bir dönüm noktası yaşanacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AMP Nedir? WordPress’e Nasıl Eklenir? [nasıl yapılır]

2017

 • Uçan kaykaylar yayg?nla?acak. Daha da incelecek olan uçan kaykaylar daha kullan??l? ve yayg?n hale gelecek. Pil ömrü bir günden fazla yetecek olan kaykaylar herkes taraf?ndan kullan?lacak. ?nsanlar i?e ya da okula giderken havada sa?a sola süzülmenin zevkini ya?ayacak.
 • Üç boyutlu yaz?c?lardan üretilen besinler raflardaki yerlerini alacak. Üç boyutlu yaz?c?lardan elde edilen et, bisküvi, tereya??, peynir ve makarna gibi yapay g?dalar?n yan? s?ra laboratuvar ortam?nda üretilmi? sentetik ya?, salça ve sirke g?dalar hayat?m?za girecek. ?nsano?lu önce garipseyecek ve kar?? ç?kacak ama sonra daha ucuz olduklar? için sa?l?kl? olup olmad???na bakmadan tercih edecek.
 • Elektronik ka??t ve gazeteler yayg?nla?acak. Çok ince, çok ucuz maliyetli tek kullan?ml? ekranlar olarak üretilecekler. Bu ka??t gibi ince ekranlara her yerde rastlayaca??z. Marketten bir ?ey al?rken ürün etiketi ürünle ilgili bir animasyon gösteren küçük ekranc?klar olacak. Belki ürünün yap?m a?amas?n? izleyebileceksiniz. Sonra da kopar?p atacaks?n?z. Ba?ta de?erli bir teknoloji gibi gözükecek. Sonra kimse önem vermeyecek.
 • Mega ?ehirler in?a edilmeye ba?lanacak. Yani öyle bir ?ehir hayal edin ki bütün binalar? tek bir bütün. Yani üstten alttan her yerden birbiriyle ba?lant?l?. ‘?ehrin birinci kat?’, ‘?ehrin be?inci kat?’ gibi kavramlar?n oldu?u bir ?ehir. S?f?rdan bir ?ehir olarak kurulup, tamamland?ktan sonra insan ya?am?na aç?lm?? bir ?ehir. Bu tarz ?ehirlerde yak?n gelecekte ya?ama imkan?m?z olacak.
 • A?DS a??s? piyasaya sürülecek. ?u an geli?tirilmekte olan AIDS a??s? 2017’de son kullan?c?lara ula?acak. HIV virüsüne elveda.

2018

 • Ak?ll? saat kullan?m? normal saat kullan?m?n? geçecek. Art?k herkes her kontrolü saatlerinden sa?layacak. Saatleriniz yapay zeka gibi olamasa da en az?ndan bir görev yöneticisi gibi çal??acak. “Kahve makinesini çal??t?r” dedi?inizde çal??t?rabilecek. “Kenan’a mesaj at, ak?am onlarday?m” dedi?inizde sizin a?z?n?zdan mesaj gönderebilecekler.
 • Obeziteye kar?? ilaçlar üretilecek. Bu sayede obezite hastal???n?n önüne bir nebze azalt?lacak. Y?ll? obeziteye yakalanan insanlar?n say?s? %20 oran?nda azalacak.
 • Niagara ya?mur ormanlar? tükenecek.
 • Sanal gerçeklik hayat?m?z?n bir parças? olacak. Ak?ll? gözlükler merakl? kullan?c?lar?n gözünden dü?meyecek. VR cihazlar? ile oyunlar oynanacak, hatta bunlara özel salonlar aç?lacak. Basit hologram teknolojilerini görmeye ba?layaca??z. Hologram saatler yatarken ba?ucumuzda duracaklar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Fotoelektrik Olay Nedir, Nerelerde Kullanılır?

2019

 • Stratosfer üzerinden ulaşım sağlayacak araçlar kullanıma başlanacak. Bu sayede ulaşım bir nebze kolaylaşacak.
 • Aral denizi tamamen haritadan silinecek. Elveda!
 • Tiroit bezi kanserinde hayatta kalma süresini arttıracak tedavi bulunacak. Yeni sistem aracılığıyla tiroit kanserine yakalanan kimseler be? y?l daha hayatta kalabilecek.
 • Akıllı otomobiller yaygınlaşacak. Artık arabanız sizi gideceğiniz yere kendi götürecek. Gelişmiş GPS teknolojileri sayesinde tüm arabalar birbirinden haberdar olacak. Dolayısıyla kaza oranlar? minimuma inecek. Arabalar trafik levhalar?n? alg?lay?p sürü? tarz?n? ona göre ayarlayacaklar. Araban?z acil durumlar? alg?lay?p sizi hastaneye götürürken yak?nlar?n?za haber verebilecek.

2020-2025

 • Düşünce gücü dijital ortama aktarılabilecek. Düşünce gücüyle akıllı cihazınıza komut verebileceksiniz. Bu sayede anlık mesajlaşabilecek ya da aklınızdan geçirdiğiniz bir şeyi not olarak kaydedebileceksiniz.
 • Zihin okuma teknolojileri boy gösterecek. ?lk olarak askeriye, istihbarat ve t?p alanlar?nda kullan?lacak.
 • Nanoteknolojik k?yafetler hayat?m?z?n bir parças? olacak. So?ukta ?s?tan, s?cakta serinleten k?yafetler olacak. Ak?ll? cihaz?n?zdan elbisenizin rengini ya da desenini ayarlayabileceksiniz. K?yafetleriniz basit sa?l?k takibinizi yapabilecek. Kan ?ekerinizi ya da kalp ritminizi ölçebilecekler. Yanmayan veya ?slanmayan giysilerle tan??aca??z. H?zl? ko?man?z? sa?layan ayakkab?lar ya da bel a?r?n?z? gideren iç çama??rlar? kullan?labilir olacak.
 • Beyinin içine yerle?tirilecek küçük implantlar sayesinde haf?za kayb? ve Alzheimer gibi hastal?klar önlenebilecek.
 • Uzay otellerinde konaklamak orta bütçeli aileler için mümkün olacak. Yüzlerce ki?i kapasiteli onlarca uzay oteli konaklar?n? bekleyecek.
 • Makineye ba?lanarak kendini ba?ka sanal bir âlemde bulma olay? gerçek olacak. ?nsanlar belli bir para kar??l??? özel mekânlara gidip bu makinelere ba?lanabilecekler. Bu sistem sayesinde iradenize sahip rüyalar göreceksiniz.
 • Marsa orada ya?amalar? için insanlar gönderilecek. ?lk etapta al??ma s?k?nt?s? çekecek insanlar daha sonra geri dönmek istemeyecekler. ?lk etapta hiç çal??madan her ?ey bedava olarak kar??lar?na ç?kacak. Cam fanus ?ehirlerde ya?am?n nas?l oldu?unu tadacaklar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Mandela Etkisi Nedir: 17 En Popüler Mandela Etkisi Örnekleri

Uzak Gelecek

2025 – 2050 Çılgın Gelecek

 • İnsansı yapay zekâ gerçek olacak. Art?k gerçekten Iron Man’deki Jarvis gibi bir dostumuz olabilecek. Bu yapay zekâ cep telefonlar?m?za hatta saatlerimize girecek. Dijital tüm i?leri bizim yerimize yapacaklar. Hatta bize öneride bulunabilecekler. Bizimle dertle?ebilecekler.
 • Dünya’daki gümü?, indium ve kur?un gibi elementlerin rezervleri tamamen tükenecek. Bu yüzden uzay madencili?i yayg?nla?acak. Ta Jüpiter’de gümü? arayaca??z.
 • insansız hava araçlar? geli?erek toplu ta??maya ba?layacaklar. Pilotluk mesle?i tarih olacak.
 • Şu ankine göre internet hayal edemeyece?imiz derecede h?zl? olacak. Terabit h?z?ndaki internetle her ?ey ?u ankinden farkl? olacak.
 • Biyonik organlar imal edilecek. ?nsan gözünden daha iyi gören biyonik gözler olacak. Kendi gözünüzle istedi?iniz yere zoom yapabileceksiniz. Biyonik kulaklar?n?zla kafa dinlemek istedi?inizde kula??n?z?n ses alma hassasiyetini k?s?p hiçbir ?ey duyamayabileceksiniz.

Bu anlattıklarım şu anda fantezi gibi gelse de hepsinin emarelerini şimdiden görüyoruz. Yakın gelecek çok uzak değil. Bekleyin ve görün…

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz