Eskiden k?yafetlere, health en çok da s?rt çantalar?na ili?tirilen; toplumsal mesajlar veren veya ki?inin ilgi alan?n? ifade eden rozetlerden s?kl?kla görürdük. Art?k say?lar? azalsa da teknolojideki geli?meden onlar da nasibini ald?. Dijital rozet yani üzerindeki ekran sayesinde hareketli GIF’ler yans?tabilen rozetler, site eskilerinin yerini almaya haz?rlan?yor.

Pins Collective adl? olu?umun dijital rozet fikri, insanlara kendini ifade etmenin yepyeni bir yöntemini sunmak için Kickstarter’da destek toplamay? amaçl?yor. Dünyan?n ilk dijital rozetini tan?tan ekip, projesini hayata geçirebilmek için 75 bin dolar toplamak istiyor.

Giyilebilir teknolojinin bu alandaki tek örne?i olan dijital rozet, ad?m saym?yor, foto?raf çekmiyor veya kalori hesab? yapm?yor. Tek yapt??? ?ey iOS ve Android uygulamas? arac?l???yla ba?land??? ak?ll? telefondan seçilen GIF’leri oynatmak ve bu yolla kullan?c?s?n?n kendini ifade etmesine katk? sa?lamak. Görüldü?ü gibi çok basit bir çal??ma mant??? olan bu dijital rozetle kullan?c?lar, ister haz?r tasar?mlardan yararlanabiliyor isterse uygulama üzerinden kendine özel bir tasar?m olu?turabiliyor.

Geli?tiriciler, rozetin çap?n?n 5 cm, a??rl???n?n ise 16 gram oldu?unu belirtiyor. Ayr?ca 262k renkli ekran?n micro USB üzerinden ?arj edildi?i ve tahmini pil ömrünün 74 saat oldu?u ifade ediliyor. Ekranda sürekli hareketli GIF oynat?lmas? durumunda pil ömrü 2,5 saate dü?üyor. Piyasaya ç?kt???nda 100 dolardan sat?lmas? beklenen dijital rozetin erken davran?p sipari? vermek isteyenler için fiyat? 60 dolar. Proje ba?ar?ya ula??rsa tahmini teslimat tarihi ise ?ubat 2017.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İlk Kez Drone Kullanmak İsteyenlere 5 Tavsiye [liste]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz