Sosyal Hizmet Nedir ?

Şimdi sizlere öncelikli görev aldıkları bakanlık olan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” bakanın bile haberinin olmadığı “sosyal hizmet” mesleği ve bu meslekte görev alan ismi sürekli olarak değiştirilen “sosyal çalışmacıların” hikâyesini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle “sosyal hizmet” mesleği alanları ve ne işi yaptığı hakkında genel bir bilgi vermeyi boynumun borcu bilirim çünkü çokta tanınan bir alan ve meslek dalı değil sosyal hizmet. Sosyal hizmet, toplumsal değişim ve gelişimi, toplumsal bütünleşmeyi, insanların güçlenmesini ve özgürleşmesini destekleyen, uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmetin temelinde yer alır.

Daha anlaşılır ve akademik olmayan bir tanım kullanacak olursak insanın iyilik halinin korunması ve iyilik hali bozulmuş insanların devlet güvencesi ile veya toplumla entegre olarak sorunun çözülmesini sağlama görevi de diyebiliriz sosyal hizmet için.

Sosyal Hizmetin Amacı Nedir?

Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir.

Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir.

Sosyal HizmetSosyal Çalışmacıların Görevleri Nelerdir?

Sosyal çalışmacı, değişik sosyo-ekonomik sorunlara maruz kalan kişilere danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgiler sunar, alternatifler gösterir ve sağlıklı bir şekilde karar almalarına destekçi olur. Psiko-sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişilerin günlük hayatta sorunlarını başarı ile çözebilmeleri için, özellikle kriz anlarında müdahalede bulunurlar, inisiyatif sahibi olmaları yönünde motive edici telkinler ve netice itibariyle kişinin psiko-sosyal rehabilitasyonuna katkıda bulunurlar. Daha detaylı bakacak olursak görevleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kişilerin özel sorun, konum ve ihtiyaçlarına göre, mevcut kanunî düzenlemeler ekseninde gerekli girişimlerde bulunulur. Duruma göre kişiye aynî, nakdî ve(ya) psiko-sosyal destek sağlanır.
 • Hizmetlerin etkin, rasyonel ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi için, kurumlar arasında işbirliği sağlanır. Sosyal çalışmacı, bu görevi yerine getirirken, en az bürokratik işlemlerle koordinatör ve organizatör olarak aktif rol alır ve sosyal hizmetlere muhtaç kişi ile kurumlar arasında köprü vazifesini görür. Sosyal çalışmacının bu görevi layıkıyla yerine getirebilmesi için, sosyal yönetim bilgileri ile donatılması gerekmektedir ki bu okullar da çokta sağlanmamaktadır.
 • Mesleki sosyal hizmet uygulamasının önceki ve sonraki bağlantıları içinde eleştirel düşünce becerilerini uygulamakta yer alır ama çoğu yetiştirilen meslek elemanlarının eleştirel yapıdan uzak olduklarını da söyleyebiliriz.
 • Mesleğin temel değerini, etik standartlarını ve prensiplerini anlamak ve uygulamayı buna göre yapmak.
 • Müracaatçıların (muhatapların) yaşı, sınıfı, rengi, kültürü, zaafları, etnik kökeni, aile yapısı, cinsiyeti, medenî durumu, milliyeti, ırkı, dini, cinsi ve cinsel uyumu ile ilgili bilgi, beceri ve saygıda ayrım yapmaksızın uygulama yapmak.
 • Ayrımcılık ve zulüm mekanizmalarını ve şekillerini anlamak, sosyal adaleti ilerletecek sosyal değişme ve savunucu stratejiler uygulamak.
 • Sosyal hizmet mesleğinin tarihini ve onun günümüzdeki yapı ve dokularını anlamak ve yorumlamak.
 • Hayat yelpazesi karşısında insan davranışı ve gelişimini, fertler arasındaki, fertlerle aileler, sosyal gruplar, organizasyonlar ve topluluklar arasındaki etkileşimi anlayabilmek için, deneysel delillerce desteklenmiş teorik çerçeveler kullanmak.
 • Sosyal politikaları etkilemek, formüle etmek ve analiz etmek önemli görevlerinden biridir.
 • Araştırma çalışmalarını değerlendirmek, araştırma bulgularını uygulamaya koymak ve onların kendi yaptıkları müdahaleleri değerlendirmek.
 • İletişim becerilerini müracaatçı grubuyla, meslektaşlarla ve topluluklarla farklı şekillerde kullanmak.
 • Hizmet dağıtım sistemleri ve organizasyonların yapıları içinde işlevsel olmak ve gerekli organizasyonlu
 • Etki ve zihin olarak tarafsız kalır, fakat ilgisini, yakınlığını, sempatisini ve empatisini (duygudaşlığını) muhatabına göstererek fikirlerini, duygularını ve tecrübelerini paylaşabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Microsoft’tan iMac’e Misilleme

Sosyal Çalışmacılar Nerelerde Çalışabilir?

İstihdam avantajı eskiden yüksek olan ve şu sıralar büyük bir kimlik kaybı ve atama problemi ile karşı karşıya olan sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar sosyal çalışmacı unvanı ile sosyal çalışmacı kadrosunda başta

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere;
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birimlerde,
 • Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde,
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda,
 • Yerel yönetimlerde,
 • Sosyal hizmetler alanında hizmet veren sivil toplum örgütlerinde,
 • Sosyal hizmetler alanında var olan özel sektör (kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri) kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Sosyal HizmetSosyal Çalışmacı da Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Bilindiği üzere her mesleğin bazı karakter özelliğine sahip kişiler tarafından yürütülmesi mesleğin amacına uygunluğu için önem teşkil etmektedir. Bu açıdan sosyal hizmet uygulayıcısı sosyal çalışmacıda bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kişisel ve toplumsal sorunlara ilgi duyması
 • Düşüncelerini başkalarına açıkça anlatabilmesi ve ikna kabiliyetinin yüksek olması
 • Başkalarının duygularını anlayabilmesi
 • İnsanların refahına ilgi duyması ve insanlara yardım etmekten hoşlanması
 • Liderlik özelliklerine sahip olması gerekir.

Sosyal Hizmet ve İş İmkânları

Sosyal hizmet bölümü bundan tam 4 sene önce KPSS den 43 puan ile atama imkanı sunmaktaydı. Yalnız devlet politikalarının aşırı değişimi ve sosyologlar gibi büyük bir işsizlik ordusunun öncülüğünde atılan adımlarla boş kadroların başka kişilerce doldurulmasından dolayı atamalar şuan için neredeyse yok denecek kadar az durumdadır.

Bu durumun oluşmasın da sosyal hizmet bölümünde bulunan öğretim elemanlarının çoğunun da sosyologlar olması ve alandan gelmemiş olmamaları da etkili olmuştur. Bu öğretim elemanları mesleğin gelişimi ve değerinin korunmasını savunmak yerine kendi çıkar ve hırslarının peşine düşmüşler v sosyal hizmet bölümü değerini kaybetmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Akıllı Cüzdan: Volterman

Yine bölümde eğitim gören ve mezun sosyal çalışmacıların da bir platformda tek ses olamamaları bu durumun önünü açmıştır. Yalnız iyi şeylerde olmuyor değil son 2 dönem mezunlarının attığı sağlam adımlar ve verilen birlik mesajları ile ilerisi için ümit vaat etmiyor değil sosyal hizmet bölümü ve sosyal çalışmacılar.

beğenilmek

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz