I??k madde ili?kileri aras?ndan çok görülen bu üç olay tamamen birbirinden ayr?l?yorlar. Fotoelektrik olayda çarpan foton tamamen yok olurken di?er olaylarda foton yans?r. Compton olay?nda gelen foton enerji kaybederek yans?r. Yans?ma olay?nda ise foton hiçbir de?i?ime u?ramadan yans?r.

Yans?ma olay?nda ???k sadece çarpar ve geldi?i aç?da saç?l?r. Madde ile bir etkile?im söz konusu de?ildir.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here